14 Aralık 2012 Cuma

BIRADS (Birads / BİRADS) SINIFLAMASI : DETAY BİLGİ

  • Kategori 0  Ek görüntüleme yöntemlerine veya karşılaştırma için daha önceki mamografi sonucuna gereksinim vardır.
Ek görüntüleme yöntemlerine (spot kompresyon, büyütme -magnifikasyon-, ultrason vs) gerek duyulduğunda yazılır. Tarama amaçlı yapılan mamografiler raporlanırken eğer daha önce çekilen mamografiler karşılaştırma amacıyla görülmek isteniyorsa bu kategoride raporlanır. Tüm görüntüleme yöntemleri kullanılmışsa bu kategoride raporlanmaz.
  • Kategori  1 Negatif/Normal
Yorumlanacak bir bulgu yoktur. Memeler simetriktir. Kitle, yapısal bozukluklar veya şüpheli kalsifikasyonlar yoktur. 
  • Kategori  2 / Benign (iyi huylu) bulgular
Bu mamografi de normaldir ancak involüsyon, kalsifiye fibroadenom, çok sayıda sekretuar kalsifikasyonlar, yağ kistleri gibi yağ içeren lezyonlar, lipomlar, galaktosel ve karışık yoğunlukta hamartomlar gibi çok tipik görünümde olan iyi huylu bir lezyon saptanmıştır. Ayrıca meme içinde lenf nodu ya da implant gibi bir durum da saptandığında bu kategoride rapor edilir. 
  • Kategori  3 /Olasılıkla benign (iyi huylu)- Yakın takip önerilir
Bu kategoride saptanan bir kitle yüksek olasılıkla iyi huyludur demektir. Yakın zamanda karakterinde bir değişiklik olmayacağı öngörülmektedir ancak radyolog stabil olduğundan emin olmak amacıyla belli bir zaman sonra tekrar görmek istemektedir. Veriler kısa bir takip süresinin (genellikle 6 ay) yeterli olduğunu göstermektedir.
  • Kategori  4 /Anormalite kuşkusu- Biopsi Düşünülmeli
Bu kategorideki lezyonlar kesin kanser dedirtmemekle birlikte kanser kuşkusu değişik dereclerde var demektir ve radyolog biopsi yapılması gerekliliğini bildirmektedir.
  • Kategori  5 / Yüksek olasılıkla kötü huylu- Gerekli İşlemler Hemen Yapılmalı
  • Kategori  6 / Biyopsi ile tanı almış meme kanseri
Büyük olasılıkla bu lezyonlar kanserdir.Daha önce biyopsi ile kanser tanısı almış memenin mamografik incelemesi bu kategoride raporlanır.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder